fbpx

Misja

Przedszkole Gdynia International School1

Jakość edukacji

Gdynia International School oferuje najwyższej jakości edukację, odpowiadającą indywidualnym potrzebom polskich i zagranicznych klientów z Gdyni i okolic. Znajomość lokalnego rynku i potrzeb uczniów oraz ich rodziców jest poparta doświadczeniem dyrektora Kevina D’Arcy’ego, który od 2007 roku  zajmuje się międzynarodową edukacją dla dzieci w Polsce.

Rodzinna atmosfera

Tworzymy ciepłą, rodzinną atmosferę która sprzyja konstruktywnej komunikacji pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami. Motywujące, anglojęzyczne środowisko ułatwia współpracę, mającą na celu pełny rozwój potencjału każdego ucznia.

Międzynarodowe środowisko

Działalność Gdynia International School jest oparta na różnorodności i multikulturowych doświadczeniach. Zróżnicowane tradycje i style życia uczą uczniów tolerancji, zwiększają ich wrażliwość i świadomość różnic w otaczającym świecie oraz ułatwiają odnalezienie się w zglobalizowanej rzeczywistości.

Aktywizująca edukacja

Nasz kompletny, aktywizujący program na każdym szczeblu edukacji jest oparty o indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów. Naszym celem jest, aby uczniowie stali się społecznie odpowiedzialnymi, świadomymi, otwartymi ludźmi. Program nauczania w Gdynia International School jest połączeniem Narodowego Programu Nauczania w Anglii oraz Podstawy Programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Filozofia

We wszystkich naszych działaniach kierujemy się najważniejszymi wartościami dla Gdynia International School

• Tolerancja

• Odpowiedzialność społeczna

• Współpraca

• Nieustający rozwój

Realizacja epidot.pl