Program Nauczania

 Gdynia International School oferuje międzynarodową edukację dla rodzin z Trójmiasta.

Przedszkole Gdynia International School1

Przedszkole Gdynia International School oferuje zajęcia prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Również zajęcia dodatkowe, takie jak gimnastyka korekcyjna czy muzyka z rytmiką są prowadzone w języku angielskim. Ponadto w przedszkolu dzieci uczą się języka hiszpańskiego na zajęciach prowadzonych przez nauczycielkę z Hiszpanii.

Zajęcia są prowadzone zgodnie z brytyjskim programem nauczania Early Years Foundation Stage (EYFS).
Dzięki programowi EYFS dzieci rozwijają swoją wiedzę o otaczającym je świecie, a także doświadczają zjawisk fizycznych i matematycznych, rozwijając przy tym kreatywność. Dzieci rozwijają również zdolności komunikacyjnych a ich rozwój osobisty, społeczny i emocjonalny jest odpowiednio stymulowany.
Nasi wychowawcy prowadzą dzieci na wczesnym etapie ich edukacji, zapewniając im rozwój i kompetentną opiekę w przyjaznym środowisku.

Realizacja epidot.pl