Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

SZKOŁA – WALORY EDUKACYJNE

SZKOŁA - WALORY EDUKACYJNE

Status Cambridge International School

Gdynia International School (GIS) to jedyna szkoła podstawowa w Trójmieście, posiadająca status Cambridge International School, a co za tym idzie oferująca program Cambridge Primary dla uczniów w wieku od 5 do 12 lat. Ten znany na całym świecie program zapewnia solidne podstawy wiedzy, rozumienia świata i rozwój wszechstronnych umiejętności. Dzięki elastycznemu systemowi nauczania i bogatemu wyborowi przedmiotów, uczniowie mogą rozwijać swoją kreatywność i talenty. GIS zapewnia wysokie standardy edukacyjne oraz narzędzia do monitorowania postępów uczniów, przygotowując ich do sukcesów w dalszej edukacji i życiu.

Cambridge International School
12

Języki

Dążymy do tego, aby wszystkie dzieci biegle posługiwały się trzema językami. Dwa podstawowe języki to polski i angielski. Trzecim językiem będzie jeden z języków europejskich. W roku szkolnym 2021/22 trzecim językiem będzie hiszpański. W miarę rozwoju szkoły dzieci będą miały więcej języków do wyboru. Po ukończeniu klasy 8 uczniowie będą znali także podstawy języka rosyjskiego, chińskiego, arabskiego, francuskiego i łaciny.

Literatura

Programy nauczania oparte są na polskim i brytyjskim systemie edukacyjnym (polska i brytyjska podstawa programowa). Dzieci będą czytać książki w języku polskim i angielskim. Będą także zapoznawać się z literaturą klasyczną, w tym m.in. z dziełami Homera, a także będą zachęcane do czytania książek spoza podstawowego programu nauczania.

14
23

Muzyka

Zapewniamy nauczanie muzyki w pełnym zakresie polskiej i brytyjskiej podstawy programowej, ale także wykraczające poza ramy programowe.
Oczekujemy, że pod koniec klasy 8 każde dziecko będzie w stanie grać na co najmniej 1 instrumencie muzycznym. Szkoła skupi się na umiejętnościach gry na pianinie. Ponadto rodzice będą zachęcani do ułatwiania dzieciom rozwoju umiejętności gry na innych instrumentach. 

Będziemy inspirować do śpiewania oraz do rozmaitych aktywności muzycznych, takich jak przedstawienia, w których dzieci będą mogły występować zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Będziemy wspierać dzieci grające w orkiestrze szkolnej, a także w mniejszych zespołach oraz inspirować do występów solowych.

Pluralizm, szacunek i integracja

W naszej szkole szanujemy różne wartości, kultury, religie i poglądy. Wszyscy mamy wspólny cel – być uczciwymi ludźmi i rozwijać oraz wychowywać dzieci, aby wyrosły na przyzwoitych ludzi.

18
school2

Dobre maniery

Dbamy o to, aby dzieci zachowywały się we właściwy i pełen szacunku sposób. Szkoła szanuje fakt, że głównym autorytetem moralnym każdego dziecka są zawsze jego rodzice, a kadra pedagogiczna szkoły ma ważny obowiązek „in loco parentis”. Dzieci będą zachęcane i kierowane przez nauczycieli, aby zachowywały się w sposób wyrażający wysokie wartości kulturowe i dyplomatyczne. Zależy nam na tym, aby te wartości były obecne w komunikacji pomiędzy dziećmi, a także w relacjach z dorosłymi oraz w ich zachowaniu podczas różnych zajęć oraz posiłków.

Myślenie krytyczne

W naszej szkole szanujemy różne wartości, kultury, religie i poglądy. Wszyscy mamy wspólny cel – być uczciwymi ludźmi i rozwijać oraz wychowywać dzieci, aby wyrosły na przyzwoitych ludzi.

Istnieje wiele przydatnych metod, dzięki którym dzieci i dorośli mogą stać się pewnymi siebie, elokwentnymi i asertywnymi osobami. Oczywiście ważne jest rozwijanie ich ogólnych umiejętności w zakresie wszystkich tych kryteriów. Oto kilka aspektów naszego programu nauczania, które są niezwykle istotne:

 1. Rozwój umiejętności logicznych (element logiki)
 2. Nauka praktycznego rozumowania
 3. Sztuka prezentacji
 4. Udział w debatach
 5. Treningi asertywności, które pomagają w identyfikacji i znalezieniu sposobów radzenia sobie z prześladowaniem lub dominującym zachowaniem innych.
  Treningi obejmują także identyfikowanie własnych osobistych działań, które inni mogą uznać za niesprawiedliwe
 6. Sztuka rozwiązywania konfliktów: W przypadkach konfliktów między dziećmi, które mogą powodować cierpienie jednej lub obu stron, konflikty te zostaną rozwiązane po rozmowie z dziećmi i, jeśli to konieczne, z rodzicami dzieci, których to dotyczy.
 7. Gra w szachy.
15
karate

Sport i wychowanie fizyczne

W naszej szkole stosujemy najlepsze rozwiązania zarówno brytyjskiego, jak i polskiego programu nauczania w zakresie sportu i wychowania fizycznego. W czasie przerw dzieci zwykle spędzają czas na świeżym powietrzu, łącznie z przerwą na lunch. Zachęcamy do uprawiania sportów zespołowych i indywidualnych. Uważamy, że dzieci mieszkające w Europie powinny posiadać niezbędne umiejętności oraz znać zasady takich sportów zespołowych jak koszykówka, piłka nożna czy siatkówka. Będziemy także zachęcać dzieci do uprawiania sportów indywidualnych, takich jak lekkoatletyka, pływanie, a także sztuki walki. Pomożemy w kontaktach z klubami sportowymi.
Przystępując do zawodów, dzieci powinny zawsze dawać z siebie wszystko. Dobra, sportowa rywalizacja i piękno sportu zarówno jak się wygrywa, ale także przegrywa, to niezwykle istotne wartości.

Rywalizacja i Fair Play

 • Zachęcamy dzieci zarówno do rywalizacji, ale także współpracy
 • Zachęcamy dzieci do udziału w lokalnych i państwowych zawodach
 • Inspirujemy do rozwoju swoich umiejętności i polepszania wyników
 • Zachęcamy dzieci w naszej szkole do współpracy, pracy zespołowej i odnajdywania w sobie tego, co najlepsze.
6
31

Bez komórek i social mediów

W szkole, która zapewnia interesujące i absorbujące zajęcia nie ma potrzeby, aby dzieci miały dostęp do telefonów czy mediów społecznościowych.

Najlepsi nauczyciele

Tak jak w każdej szkole, nasza kadra pedagogiczna jest dobierana w oparciu o kwalifikacje, doświadczenia i udokumentowane zdolności do nauczania i wychowania dzieci. Mamy jednak także swoje własne kryteria, którymi kierujemy się tworząc zespół nauczycieli i opiekunów. Podczas rekrutacji zwracamy szczególną uwagę, czy kandydaci wykazują chęć uczenia się poza oczekiwanymi kompetencjami i/lub wykazują kompetencje w zakresie samokształcenia. Takie osoby zawsze będą traktowani przez nas priorytetowo.

19

Kryterium doboru jest umiejętność realistycznego i krytycznego myślenia nauczycieli. Zawsze preferujemy pracowników, którzy mają rozległe zainteresowania intelektualne, sportowe, czy inne, które mogą mieć wartość edukacyjną dla dzieci.