Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

GDYNIA INTERNATIONAL SCHOOL, PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL

"English Every Day and Everywhere"
Kevin D'Arcy

Każdego dnia pracujemy nad tym, aby każde dziecko w naszej szkole osiągnęło najwyższy możliwy poziom rozwoju edukacyjnego. Aby to osiągnąć, wykraczamy znacznie poza Podstawę Programową. Dodatkowo wspieramy każde dziecko w rozwijaniu umiejętności w zakresie: krytycznego myślenia, rozwoju językowego, rozwoju fizycznego i rozwoju muzycznego. Jedną z moich głównych inspiracji jest psychologiczna teoria edukacji Benjamina Blooma.

Kevin D’Arcy

Nasze wartości i różnorodność międzykulturowa inspirują uczniów do stawania się empatycznymi, odpowiedzialnymi i międzynarodowymi obywatelami.

 • Najwyższa jakość edukacji dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów
 • Narodowy Programu Nauczania w Anglii
 • Podstawa Programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jakość edukacji

 • Ciepła, rodzinna atmosfera
 • Konstruktywna komunikacja pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami

Rodzinna atmosfera

 • Różnorodność i multikulturowe doświadczenia
 • Zróżnicowane tradycje i style życia, tolerancja, wrażliwość, świadomość różnic

Międzynarodowe środowisko

 • Kompletny, aktywizujący program na każdym szczeblu edukacji
 • Języki obce, literatura, muzyka, aktywność sportowa

Aktywizująca edukacja

 • Tolerancja
 • Odpowiedzialność społeczna
 • Współpraca
 • Nieustający rozwój

Filozofia

 • Rywalizacja i Fair Play
 • Pluralizm, szacunek, dobre maniery
 • Kultura osobista, krytyczne myślenie, integracja

Walory edukacyjne

W tworzeniu naszej kadry, zawsze preferujemy nauczycieli, których rozległe zainteresowania intelektualne, sportowe i inne mają wartość edukacyjną dla dzieci.

O nas

Gdynia International School (GIS) została założona w 2013 roku oferując polskim i zagranicznym rodzinom międzynarodową, anglojęzyczną edukację dla ich dzieci. Założycielem GIS jest Kevin D’Arcy – posiadający wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w nauczaniu i prowadzeniu placówek oświatowych.

Obecnie, w skład Gdynia International School wchodzi przedszkole (od 2½ do 6 lat), oraz szkoła podstawowa. Przedszkole mieści się w Gdyni na ul. Moniuszki 10, a szkoła podstawowa na ul. Kapitańskiej 37. Szkoła sukcesywnie rozszerza swoją ofertę i od września 2022 roku będzie już przyjmować uczniów do klas 0-5. W kolejnych latach powstaną kolejne klasy. Programy nauczania są zgodne z Brytyjskim Programem Nauczania oraz spełniają wymagania Ministerstwa Edukacji w Polsce.

Kadra pedagogiczna składa się z wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli z pasją. To profesjonaliści, którzy świetnie nauczają i mają bardzo dobre podejście do dzieci.

Zajęcia w GIS prowadzone są na najwyższym poziomie, według najlepszych międzynarodowych standardów i programów nauczania, dostosowanych do potrzeb uczniów. Aktywizujący, całościowy program przyczynia się do pełnego rozwoju uczniów i ich talentów, tak aby w przyszłości byli liderami w swoich dziedzinach.

Uczestniczymy także w programie edukacji morskiej „Gdynia na fali”

Gdynia na fali

Podsumowanie roku 2021/22

Właśnie zakończyliśmy pierwszy rok w Szkole Podstawowej Gdynia International School. Był to czas wielu wyzwań i ciężkiej pracy, czas budowania naszej szkoły od podstaw. Mimo, że długo przygotowywaliśmy się do tego projektu, musieliśmy pokonać wiele przeszkód w drodze do sukcesu. Poniżej wymieniamy najważniejsze zadania, które zrealizowaliśmy Mieliśmy tylko 5 tygodni na przygotowanie budynku, który nie miał ani oświetlenia, ani ochrony przeciwpożarowej. Oprócz spełnienia tych norm, odnowiliśmy korytarz,

Czytaj więcej »

Szybkie pisanie

Szybkie pisanie! Umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze jest bardzo ważna, a mimo to niewiele osób się tego uczy. Tymczasem odgrywa ona istotną rolę w edukacji dzieci, a także w ich przygotowaniu do przyszłej pracy. Rozwój technologiczny sprawił, że w wielu dziedzinach pisanie na komputerze jest nieodłączną czynnością. Zarówno podczas edukacji, jak i w życiu zawodowym i prywatnym, pisanie na klawiaturze towarzyszy nam każdego dnia. Osoby, które potrafią szybko i sprawnie

Czytaj więcej »

Dzień Dziecka

Kochane Dzieci! Mamy nadzieję, że bawicie się dzisiaj wyśmienicie!Każdego dnia sprawiacie, że Wasi nauczyciele i rodzice są uśmiechnięci! Życzymy Wam zdrowia i szczęścia. Niech każdy dzień przynosi Wam wiele powodów do radości i uśmiechu. Odkrywajcie świat, zdobywajcie wiedzę i umiejętności, rozwijajcie swoje talenty i zawsze z odwagą patrzcie w przyszłość. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!

Czytaj więcej »

REFERENCJE