Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

„Tydzień Szczęścia”

Gdynia International School przystąpiła do inicjatywy „Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole”. Jest to coroczne wydarzenie, którego celem jest zwrócenie uwagi na narzędzia psychologii pozytywnej, które można wykorzystywać w edukacji.

Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole odbywa się w całej Polsce w trzecim tygodniu września (w tym roku od 18 do 24 września). Jest to wydarzenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wszystkich, dla których edukacja jest bliska i ma znaczenie w kształtowaniu dobrostanu jednostkowego i zbiorowego.

Autorzy inicjatywy wychodzą z założenia, że szczęście może wywoływać osobistą aktywność, podnosić wiedzę oraz dodawać odwagi i otwierać na kreatywność w sferze tworzenia więzi społecznych. Dlatego „Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole” wspiera rozwój uczniów, buduje pozytywne środowisko szkolne i kształtuje kompetencje życiowe, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu i szczęścia w życiu.

W ciągu tego tygodnia w szkole i przedszkolu będziemy organizować różnorodne aktywności, które pomagają dzieciom rozwijać umiejętności radzenia sobie ze stresem, budować pozytywne relacje z rówieśnikami oraz rozwijać swoje osobiste kompetencje w sferze emocjonalnej.